Tervetuloa Suuntima-palveluun


Suuntima on kysymyksiin perustuva menetelmä, jota terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä vastaanoton tai sairaalahoidon yhteydessä. Asiakkaalle ja ammattilaiselle on omat kysymykset. Kysymyksiin vastaaminen auttaa asiakasta ymmärtämään omaa tilannettaan - ammattilaiselle vastaukset tuovat apua yksilölliseen kohtaamiseen ja palvelujen ohjaamiseen asiakasta voimaannuttavalla tavalla. Suuntima huomioi sekä terveyden ja mahdollisen sairauden asettamat ehdot että asiakkaan elämäntilanteen. Suuntiman avulla asiakas ja ammattilainen voivat yhdessä suunnitella hoidon järjestelyt (esim. vastaanottovaihtoehdot, yhteydenpito) ja omahoidon tuen.

Suuntima-palvelu on kehitetty Kurkiaura-hankkeessa. Palvelun on tuottanut Hämeenmaan Sydänpiiri ja sitä ylläpitää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikkö.

Lisätietoa Suuntimasta ja Suuntiman henkilörekisteri-/ tietosuojaseloste löytyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin internet-sivulta www.tays.fi/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima